Gladhouse

Schrijnmakersstraat 11, Leuven, Belgium.