In Vitro rvstd


In Vitro rvstd is een re-enactment van twee legendarische tentoonstellingen in Club Moral in 1984 en 1986, voor de tentoonstelling 'De jaren tachtig – Een decennium van extremen', in het Museum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen.

Club Moral was een kunstenaarsinitiatief, opgericht door Anne-Mie Van Kerckhoven en Danny Devos in 1981 te Borgerhout.
De kunst en live evenementen die Club Moral bracht waren donker, experimenteel en radicaal. Synthesizergeweld en dito beelden, acties en performances brachten een beklemmende, angstaanjagende sfeer waarbij de gangbare normen dikwijls werden overschreden. Uitgaande van het absolute recht op vrije meningsuiting werden agressiviteit en provocatie zowel inhoudelijk als strategisch gebruikt om zich tegenover de traditie, de gevestigde waarden, maar ook tegenover de heersende orde te positioneren.

In Vitro toonde producten van onafhankelijke uitgevers, individuen en groepen. Deze producten waren voornamelijk magazines, boeken, cassettes, platen, objecten, films en videos. Alles werd getoond in glazen toonkasten als betrof het kostbare mineralen of vlinders in een natuurhistorisch museum.
Daarnaast zijn er in deze In Vitro rvstd ook kunstwerken uit die periode te zien van de iniatiefnemers Devos en Van Kerckhoven en van verschillende kunstenaars die toen in Club Moral tentoonstelden.
Ook de ".S.T.TI.K." foto's van Hugo Roelandt, uit In Vitro 1986 zullen opnieuw getoond worden.

Naast muziekcassettes gaf Club Moral vanaf 1982 ook het tijdschrift Force Mental uit, er verschijnen vijftien nummers. De facsimile 'Force Mental RVSTD' werd naar aanleiding van deze gelegenheid een vierde keer herdrukt en is tijdens de tentoonstelling te koop. De originele montages op film en papier en diverse bijdragen worden eveneens getoond

Bekijk filmpjes van de originele In Vitro tentoonstellingen van 1984 en 1986 op YouTube.In Vitro rvstd is a re-enactment of two legendary exhibitions in Club Moral in 1984 and 1986, for the exhibition 'The Eighties – A Decade of Extremes', in the Museum of Contemporary Art in Antwerp.

Club Moral was an artists initative, founded by Anne-Mie Van Kerckhoven and Danny Devos in 1981 in Borgerhout.
The art and live events presented by Club Moral were dark, experimental and radical. Synthesizerviolence and dito images, actions and performances evocated a gripping, terrifying atmosphere the often went beyond the common style of events. Using the absolute right to freedom of speech, agressivity and provocation were used as strategic content to position themselves on the other end of tradition, common values, but also against the ruling class.

In Vitro presented products of independent editors, people and groups. These products were mainly magazines, books, cassettes, records, objects, films and videos. Everything was shown in glass cabinets as if it were treasured minerals or butterflies in a natural history museum.
Also on show in this In Vitro rvstd will be artworks by the founding artists Devos and Van Kerckhoven as well as many other artists that exhibited at the time in Club Moral.

Apart from music cassettes Club Moral also published the magazine Force Mental from 1982 onwards, fifteen issues were published. The facsimile 'Force Mental RVSTD' was reprinted for the fourth time for this occasion and will be available for sale during the exhibition. Original film and paper designs and contributions will also be exhibited.
Also the ".S.T.TI.K." photos by Hugo Roelandt, from In Vitro 1986 will be shown again.Bijdragen/Contributions:

6de Kolonne - Alex Adriaansens/Joke Brouwer - AMVK - Angst/Erik Vloeberghs - Aquilfer/Sodality - AR/TE - Architects Office - Aug. Josephus Segers - Augusto Klamm - Bernaded Dexters - Brion Gysin - Broken Flag/Ramleh - Cassette Gazzette/Stephan Barbéry - Cavellini - Claude Yande - Come Organisation/Whitehouse - Coup de Grace/Michael Moynihan - Cthulhu Records - Danny Van Looy - DDV - Etat Brut - Frank Pinckers - Grok/Random Exekutions - Guy Bleus - Guy Schraenen Archive - Hugo Roelandt - Jack Stevenson - Jos Vulto - Minus Delta t - Pacific 231 - ProduKtion/Paul Hurst/Ross Cannon - Pure/Peter Sotos - Ruimte Morguen/Marc Schepers - Seth Seiderman - Sevenhorns dA HO! - Situation ML - Staalplaat - Stiletto/Frank Schreiner - V-Side/Dirk Paesmans/Koen Theys - Vita Nova - Willy Tielemans and many others....In Vitro rvstd
a re-enactment by Club Moral
as part of 'The Eighties – A Decade of Extremes'

M_hka - Museum of Contemporary Art
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, Belgium
From 17 June 2016 to 7 August 2016
Opens on Thursday 16 June 2016